การตรวจเยี่ยมส่งเสริมการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยตามมาตรฐาน HA

Please try entering https://graph.facebook.com/1537187972992602/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

ภาพบรรยากาศ การตรวจเยี่ยมส่งเสริมการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยตามมาตรฐาน HA โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.