การตรวจเยี่ยมส่งเสริมการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยตามมาตรฐาน HA

ภาพบรรยากาศ การตรวจเยี่ยมส่งเสริมการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยตามมาตรฐาน HA โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร