การประชุมทีมบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย(ENV)

Please try entering https://graph.facebook.com/1074032962641441/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

ภาพบรรยากาศการออกสำรวจสภาพแวดล้อมภายในโรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยนายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยาบาลโพธิ์ไทร
ในวันที่ 8 มีนาคม 2559

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.