การประชุมทีมบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย(ENV)

ภาพบรรยากาศการออกสำรวจสภาพแวดล้อมภายในโรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยนายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยาบาลโพธิ์ไทร
ในวันที่ 8 มีนาคม 2559