การประชุมศูนย์เพิ่มรายรับครั้งที่ 2/2560

ภาพบรรยากาศ บรรยากาศการประชุมศูนย์เพิ่มรายรับครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร