การอบรม “โครงการโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก” ปี 59

Please try entering https://graph.facebook.com/1182588791785857/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

Please try entering https://graph.facebook.com/1182595518451851/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

ภาพบรยากาศการอบรม “โครงการโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก” โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
รุ่นที่ 1 วันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2559
รุ่นที่ 2 วันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2559
ได้รับเกียติจาก แพทย์หญิงภัคจิรา สมบัติทวีกุล ,นางฉวีวรรณ์ ภูตุธาตุ เป็นวิทยากรในครั้งนี้

รุ่นที่ 1 วันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2559

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.

รุ่นที่ 2 วันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2559

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.