กิจกรรม 5ส. โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ลงพื้นทีบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ

OAuthException: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.

วันที่ 25 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วม กิจกรรม 5ส. ลงพื้นทีบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ