กีฬาสีคปสอ.โพธิ์ไทร

ภาพบรรยากาศ งานกีฬาสีคปสอ.โพธิ์ไทร วันที่ 8 ตุลาคม 2558