ขอบคุณ คุณอำภาพร โสดา เจ้าของฟาร์ม ก.ศักดา ฟาร์ม

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณอำภาพร โสดา เจ้าของฟาร์ม ก.ศักดา ฟาร์ม ที่บริจาคต้นดาวเรืองให้ทางโรงพยาบาลโพธิ์ไทร