คณะกรรมการระบบสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรติดป้ายเตือนในจุดเสี่ยงเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ

Please try entering https://graph.facebook.com/1462774470433953/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 คณะกรรมการระบบสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร นำโดยนายชัยณรงค์ สุวรรณกูฏสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร กำนันไพรยนต์ ทรายคำ กำนันตำบลโพธิ์ไทร ร่วมกันติดป้ายเตือนในจุดเสี่ยงเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุของผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาล ซึ่งจุดเสี่ยงมีดังนี้

  • สามแยกป้านป่าข่าชุมชน ตำบลสองคอน
  • ทางโค้งหน้าโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ตำบลเหล่างาม
  • ทางโค้งหน้าโรงงานน้ำแข็งตำบลโพธิ์ไทร
  • ทางโค้งบ้านแดง ตำบลโพธิ์ไทร
  • ทางแยกบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันบางจาก ตำบลโพธิ์ไทร
Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.