คณะกรรมการระบบสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรติดป้ายเตือนในจุดเสี่ยงเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ

OAuthException: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 คณะกรรมการระบบสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร นำโดยนายชัยณรงค์ สุวรรณกูฏสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร กำนันไพรยนต์ ทรายคำ กำนันตำบลโพธิ์ไทร ร่วมกันติดป้ายเตือนในจุดเสี่ยงเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุของผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาล ซึ่งจุดเสี่ยงมีดังนี้

  • สามแยกป้านป่าข่าชุมชน ตำบลสองคอน
  • ทางโค้งหน้าโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ตำบลเหล่างาม
  • ทางโค้งหน้าโรงงานน้ำแข็งตำบลโพธิ์ไทร
  • ทางโค้งบ้านแดง ตำบลโพธิ์ไทร
  • ทางแยกบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันบางจาก ตำบลโพธิ์ไทร