คปสอ.โพธิ์ไทรรับการประเมิน Ranking รอบที่1/2561 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

คปสอ.โพธิ์ไทรรับการประเมิน Ranking รอบที่1/2561 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร