คปสอ.โพธิ์ไทร ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนารถฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 เจ้าหน้าที่คปสอ.โพธิ์ไทรได้เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติร่วมกับหน่วยงานราชการในอำเภอโพธิ์ไทร ถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนารถฯ และร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี ณ ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
Splash-August12-Queen

ภาพพิธีช่วงเช้า

ภาพพิธีจุดเทียนชัย