คปสอ.โพธิ์ไทร ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนารถฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558

OAuthException: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 เจ้าหน้าที่คปสอ.โพธิ์ไทรได้เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติร่วมกับหน่วยงานราชการในอำเภอโพธิ์ไทร ถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนารถฯ และร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี ณ ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
Splash-August12-Queen

ภาพพิธีช่วงเช้า

ภาพพิธีจุดเทียนชัย