ครบรอบ 30 ปี โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

โครงการแจ้งรายละเอียดการโอน

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร เป็นโรงพยาบาลชายแดน ตั้งอยู่ เลขที่ 100 ม.11 บ้านโนนทัน ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี มีเนื้อที่ 39 ไร่ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2529 ขนาดโรงพยาบาล 10 เตียง และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ในปี พ.ศ. 2538

สภาพปัญหา ณ ปัจจุบัน

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร เป็นโรงพยาบาลชุมชนชายแดนไทย – ลาว ขนาด 30 เดียง (F2) อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร (ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข) ให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนในเขตอำเภอโพธิ์ไทรและใกล้เคียงประมาณ 46,000 คน ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและมีฐานะยากจน ห่างไกลความเจริญ การคมนาคมในพื้นที่ยากลำบาก
เนื่องจากโรงพยาบาลยังขาดแคลนอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และผู้ป่วยระยะ สุดท้าย จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีในโอกาสครบรอบ 30 ปี โรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อจัดหาอุปกรณ์ครื่องมือแพทย์ไว้ประจำศูนย์ดูแลต่อเนื่อง (COC) ในการเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว

problem-02

เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ใน วันที่ 20 สิงหาคม 2559 (แรม 2 ค่ำ เดือน 9)

กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคี

เวลา กำหนดการ
เวลา 07.00 น. ตั้งองค์ผ้าป่า ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
เวลา 10.09 น. ถวายองค์ผ้าป่า เครื่องปัจจัยไทยธรรม
เวลา 11.00 น. พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์
ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา 12.00 น. เสร็จพิธี
ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

เอกสารเผยแพร่

Page-01Page-02

 

ข้อมูลการติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติม

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
เลขที่ 100 ม.11 บ้านโนนทัน ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
โทรศัพท์ : 0-4549-6000 โทรสาร : 0-4549-6058

g352

 

ชื่อบัญชี
“ผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร”
เลขที่บัญชี 020094808480 ธนาคารออมสิน สาขาโพธิ์ไทร

 

ภาพอดีต 30 ปี

[vfb id=1]