คลินิค COPD/Asthma โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ต้อนรับทีม COPD/Asthma จากโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 คลินิค COPD/Asthma โรงพยาบาลโพธิ์ไทรยินดีต้อนรับทีม COPD/Asthma จากโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานผู้ป่วย COPD และ Asthma