คลินิค COPD/Asthma โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ต้อนรับทีม COPD/Asthma จากโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

OAuthException: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 คลินิค COPD/Asthma โรงพยาบาลโพธิ์ไทรยินดีต้อนรับทีม COPD/Asthma จากโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานผู้ป่วย COPD และ Asthma