งานเลี้ยงรับ เลี้ยงส่ง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประจำปี 2561

OAuthException: (#4) Application request limit reached

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงรับ-ส่ง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เพื่อต้อนรับเจ้าหน้าที่ใหม่และอำลาเจ้าหน้าที่ ที่ย้ายไปปฏิบัติราชการแห่งใหม่ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยนายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเป็นประธานในพิธี ซึ่งมีพิธีบายศรีสู่ขวัญและมอบต้นไม้มงคลให้กับเจ้าหน้าที่