เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลฟังสวดพระอภิธรรมพระครูโพธินิโครธาภิรักษ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ไทร ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 18:30 น.

Please try entering https://graph.facebook.com/1818278664883530/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 18:30 น. ที่ผ่านมา นายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทรและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและเป็นเจ้าภาพร่วมฟังสวดพระอภิธรรมพระครูโพธินิโครธาภิรักษ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ไทร เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.