ตัวอย่าง แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฎิบัติงาน P4P

เอกสารตัวอย่าง แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฎิบัติงาน P4P สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
แนะนำโรงพยาบาล (0 downloads) [Download not found]