ต้อนรับคณะพี่เลี้ยงคุณภาพเครือข่ายQLNจังหวัดอุบลราชธานี

ภาพบรรยากาศการต้อนรับคณะพี่เลี้ยงคุณภาพเครือข่ายQLNจังหวัดอุบลราชธานี และทีมผู้สังเกตการณ์งานพัฒนาคุณภาพ เพื่อแนะนำแนวทางการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ในวันที่ 25 กันยายน 2558