ต้อนรับคณะพี่เลี้ยงคุณภาพเครือข่ายQLNจังหวัดอุบลราชธานี

OAuthException: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.

ภาพบรรยากาศการต้อนรับคณะพี่เลี้ยงคุณภาพเครือข่ายQLNจังหวัดอุบลราชธานี และทีมผู้สังเกตการณ์งานพัฒนาคุณภาพ เพื่อแนะนำแนวทางการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ในวันที่ 25 กันยายน 2558