โรงพยาบาลโพธิ์ไทรยินดีต้อนรับรับคณะนิเทศงานเครือข่ายงานสุขภาพจิตโซน 2

OAuthException: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.

ยินดีต้อนรับ คณะพี่เลี้ยงทางวิชาการ การพัฒนาคุณภาพระบบบริการงานสุขภาพจิตและจิตเวช เครือข่ายงานสุขภาพจิตโซน 2 วันที่ 3 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร