โรงพยาบาลโพธิ์ไทรยินดีต้อนรับรับคณะนิเทศงานเครือข่ายงานสุขภาพจิตโซน 2

ยินดีต้อนรับ คณะพี่เลี้ยงทางวิชาการ การพัฒนาคุณภาพระบบบริการงานสุขภาพจิตและจิตเวช เครือข่ายงานสุขภาพจิตโซน 2 วันที่ 3 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร