บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้รถ 1669 ระหว่าง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร กับ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้รถ 1669 ระหว่าง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร กับ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี