ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์.pdf (6 downloads)