ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

ตามที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าปฎิบัติงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรานั้น

บัดนี้ ได้ครบกำหนดระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกฯแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (ดังรายชื่อในไฟล์ดาวน์โหลด)

โดยขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามตำแหน่งที่สมัครสอบ ดังกล่าว ไปทำการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม “ร่มโพธิ์ไทร” ตามกำหนดเวลา

Download “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์” รายชื่อผู้มีสิทธิสอบนักเทคนิคการแพทย์-1.pdf – Downloaded 61 times – 114 KB