ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ – ๑๕ กันยนยน ๒๕๖๐ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

(รายละเอียดในไฟล์ ดาวน์โหลด)

Download “PSH-Job20172022.pdf” PSH-Job20172022.pdf – Downloaded 70 times – 4 MB