ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ – ๑๕ กันยนยน ๒๕๖๐ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฎิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

(รายละเอียดในไฟล์ ดาวน์โหลด)

Download “รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุข” รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุข.pdf – Downloaded 85 times – 651 KB