ประชุมศูนย์รายรับครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2559

Please try entering https://graph.facebook.com/1047328091978595/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

บรรยากาศการประชุมศูนย์รายรับครั้งที่ 1 ของโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 26 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร

ภาพบรรยากาศ/กิจกรรม

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.