ประชุมศูนย์รายรับครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2559

OAuthException: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.

บรรยากาศการประชุมศูนย์รายรับครั้งที่ 1 ของโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 26 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร

ภาพบรรยากาศ/กิจกรรม