ประชุมศูนย์รายรับครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2559

บรรยากาศการประชุมศูนย์รายรับครั้งที่ 1 ของโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 26 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร

ภาพบรรยากาศ/กิจกรรม