ฝ่ายเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคโรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดกิจกรรมงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2558 ในวันที่ 22-28 มิถุนายน 2558

Please try entering https://graph.facebook.com/981004978610907/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

ฝ่ายเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคโรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดกิจกรรมงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2558 ในวันที่ 22-28 มิถุนายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนิน การจัดงานเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รู้จักและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ เภสัชกรไทยในหลากหลายสาขามากขึ้นภายใต้คำขวัญว่า “เรื่องยา วางใจเภสัชกร”

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.