ฝ่ายเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคโรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดกิจกรรมงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2558 ในวันที่ 22-28 มิถุนายน 2558

OAuthException: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.

ฝ่ายเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคโรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดกิจกรรมงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2558 ในวันที่ 22-28 มิถุนายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนิน การจัดงานเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รู้จักและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ เภสัชกรไทยในหลากหลายสาขามากขึ้นภายใต้คำขวัญว่า “เรื่องยา วางใจเภสัชกร”