กิจกรรมการดูแลผู้ป่วย Palliative care ระยะสุดท้าย โดยทีม Palliative care อำเภอโพธิ์ไทร

OAuthException: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ทีม Palliative care อำเภอโพธิ์ไทร ได้จัดการดูแลผู้ป่วย Palliative care ระยะสุดท้ายในเขตตำบลสองคอน 1 คน โดยผู้ป่วยมีความประสงค์ต้องการทำบุญที่วัดใกล้บ้านและเข้าไหว้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ วัดปากแซง

ภาพบรรยากาศ/กิจกรรม