กิจกรรมการดูแลผู้ป่วย Palliative care ระยะสุดท้าย โดยทีม Palliative care อำเภอโพธิ์ไทร

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ทีม Palliative care อำเภอโพธิ์ไทร ได้จัดการดูแลผู้ป่วย Palliative care ระยะสุดท้ายในเขตตำบลสองคอน 1 คน โดยผู้ป่วยมีความประสงค์ต้องการทำบุญที่วัดใกล้บ้านและเข้าไหว้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ วัดปากแซง

ภาพบรรยากาศ/กิจกรรม