กิจกรรมการดูแลผู้ป่วย Palliative care ระยะสุดท้าย โดยทีม Palliative care อำเภอโพธิ์ไทร

Please try entering https://graph.facebook.com/1044218398956231/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ทีม Palliative care อำเภอโพธิ์ไทร ได้จัดการดูแลผู้ป่วย Palliative care ระยะสุดท้ายในเขตตำบลสองคอน 1 คน โดยผู้ป่วยมีความประสงค์ต้องการทำบุญที่วัดใกล้บ้านและเข้าไหว้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ วัดปากแซง

ภาพบรรยากาศ/กิจกรรม

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.