[ภาพกิจกรรม] การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพงานป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ประจำปี 2559

Please try entering https://graph.facebook.com/1201369996574403/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

Please try entering https://graph.facebook.com/1201799859864750/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพงานป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

รุ่นที่ 1 วันที่ 25 สิงหาคม 2559

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.

รุ่นที่ 2 วันที่ 26 สิงหาคม 2559

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.