ภาพบรรยากาศการประกวดอสม.ดีเด่นระดับชาติ 2559 สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

OAuthException: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมาเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรเข้าร่วมการประกวดอสม.ดีเด่นระดับชาติ 2559 สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ นางนงลักษณ์ คุณพาที อสม.ตำบลสารภี รพ.สต.สารภี ณ โรงเรียนบ้านคำกลาง ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับเกียรติจากนายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นประธานคณะกรรมการประกวด โดยได้รับการต้อนรับจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์สุรพร ลอยหาและข้าราชการ ประชาชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข คณะอสม.อำเภอโพธิ์ไทรร่วมต้อนรับ