ภาพบรรยากาศการประกวดอสม.ดีเด่นระดับชาติ 2559 สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

Please try entering https://graph.facebook.com/1071228336255237/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมาเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรเข้าร่วมการประกวดอสม.ดีเด่นระดับชาติ 2559 สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ นางนงลักษณ์ คุณพาที อสม.ตำบลสารภี รพ.สต.สารภี ณ โรงเรียนบ้านคำกลาง ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับเกียรติจากนายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นประธานคณะกรรมการประกวด โดยได้รับการต้อนรับจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์สุรพร ลอยหาและข้าราชการ ประชาชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข คณะอสม.อำเภอโพธิ์ไทรร่วมต้อนรับ
Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.