ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตข้าราชการ/ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี.

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตข้าราชการ/ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2560 ณ โรงแรมเนวาดาแกรนด์โฮเทล