ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตข้าราชการ/ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี.

Please try entering https://graph.facebook.com/1632725833438815/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตข้าราชการ/ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2560 ณ โรงแรมเนวาดาแกรนด์โฮเทล

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.