[ภาพบรรยากาศ] การนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

Please try entering https://graph.facebook.com/1145141812197222/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร รับการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานครั้งที่ 2/2559 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมร่มโพธิไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยให้การต้อนรับ นำทีมโดย นายชัยณรงค์ สุวรรณกูฏ สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร และเจ้าหน้าที่สังกัดเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.