[ภาพบรรยากาศ] การประชุมเพื่อเตรียมประเมินเข้าสู่การเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.30 น. โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้จัดการประชุมลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงทุกประเภทของโรงพยาบาล เพื่อเตรียมประเมินเข้าสู่การเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร  (มีเอกสารดาวน์โหลด)

[Download not found] ข้อมูลโรงพยาบาล (0 downloads) [Download not found] ข้อมูลอำเภอโพธิ์ไทร (0 downloads) [Download not found] ทำเนียบบุคลากร (0 downloads) [Download not found] ข้อมูลสถานะสุขภาพ (0 downloads) [Download not found] อัตลักษณ์องค์กร (0 downloads)