รับการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานและประเมินผลงานการดำเนินงาน (Ranking) รอบที่ 2 / 2561

Please try entering https://graph.facebook.com/2005382869506441/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

คปสอ.โพธิ์ไทร รับการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานและประเมินผลงานการดำเนินงาน (Ranking) รอบที่ 2 / 2561 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.