รับการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

Please try entering https://graph.facebook.com/1131621290215941/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ จากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต10 จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.