รับนิเทศงาน NCD คุณภาพ

การรับนิเทศงาน NCD คุณภาพจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และ ทีมพี่เลี้ยงโซน2 จาก โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น โรงพยาบาลตระการพืชผล และ โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี