รับนิเทศงาน NCD คุณภาพ

OAuthException: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.

การรับนิเทศงาน NCD คุณภาพจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และ ทีมพี่เลี้ยงโซน2 จาก โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น โรงพยาบาลตระการพืชผล และ โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี