อำเภอโพธิ์ไทร ร่วมใจบริจาคโลหิต

OAuthException: An unexpected error has occurred. Please retry your request later.

ภาพบรรยากาศ อำเภอโพธิ์ไทร ร่วมใจบริจาคโลหิต ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ที่หอประชุมอำเภอโพธิ์ไทร