อำเภอโพธิ์ไทร ร่วมใจบริจาคโลหิต

ภาพบรรยากาศ อำเภอโพธิ์ไทร ร่วมใจบริจาคโลหิต ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ที่หอประชุมอำเภอโพธิ์ไทร