เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 39 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

Please try entering https://graph.facebook.com/2221222261255833/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรและเครือข่ายบริการสุขภาพในโซนที่ 2 ประกอบด้วยเครือข่าย ตระการพืชผล เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ กุดข้าวปุ้น และนาตาล ร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 39 จังหวัดอุบลราชธานี  ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี โดยโซน 2 ได้รับรางวัลดังนี้

  • ชนะเลิศบาสเกตบอลหญิง
  • รองชนะเลิศฟุตซอลหญิง
  • รองชนะเลิศกองเชียร์

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.

About Man Friday

Application Developer, Photographer and WordPress aficionado. Particularly interested in relational database design, In usability, UX and accessibility on software development. I just wear glasses, Lives in Ubonratchathani, Thailand.