เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเปิดทำการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในพุธที่ 16 สิงหาคม 2560

Please try entering https://graph.facebook.com/1613964428648289/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่านร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเปิดทำการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ อาคารผู้ป่วยในหลังเก่า โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

06:00 น. เจ้าหน้าที่และผู้มาร่วมงานทุกคนพร้อมกันที่อาคารผู้ป่วยในหลังเก่า
06:30 น. เริ่มพิธีการทางสงฆ์/พิธีเจริญพระพุทธมนต์/ตักบาตรพระสงฆ์
07:00 น. ถวายภัตรตาหารเช้าแด่พระสงฆ์/ถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรม
08:00 น. เสร็จพิธี/รับประทานอาหารร่วมกัน
ภาพกิจกรรม

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.