เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเปิดทำการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในพุธที่ 16 สิงหาคม 2560

OAuthException: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่านร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเปิดทำการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ อาคารผู้ป่วยในหลังเก่า โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

06:00 น. เจ้าหน้าที่และผู้มาร่วมงานทุกคนพร้อมกันที่อาคารผู้ป่วยในหลังเก่า
06:30 น. เริ่มพิธีการทางสงฆ์/พิธีเจริญพระพุทธมนต์/ตักบาตรพระสงฆ์
07:00 น. ถวายภัตรตาหารเช้าแด่พระสงฆ์/ถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรม
08:00 น. เสร็จพิธี/รับประทานอาหารร่วมกัน
ภาพกิจกรรม