บุคลากรโรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่านร่วมถวายเทียนพรรษา ในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Please try entering https://graph.facebook.com/1165304396847630/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

บุคลากรโรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่านร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดป่าศรีโพธิ์ไทร ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เพื่อร่วมทำบุญและสืบสานประเพณีเข้าพรรษาของไทย

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.