บุคลากรโรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่านร่วมถวายเทียนพรรษา ในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

OAuthException: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.

บุคลากรโรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่านร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดป่าศรีโพธิ์ไทร ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เพื่อร่วมทำบุญและสืบสานประเพณีเข้าพรรษาของไทย