แจ้งกำหนดการแข่งขันกีฬาสี คปสอ.โพธิ์ไทร ประจำปี 2558

เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายของบุคลากรสาธารณสุข สร้างความสามัคคีและสัมพันธภาพอันดีระหว่างหน่วยงานรวมทั้งเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ระดับจังหวัดต่อไป คณะกรรมการประสานงานกีฬาเขตพื้นที่สาธารณสุขโซน ๒  ได้ประชุมและมีมติให้ดำเนินการจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ ๘ ตุลาคม  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๑๔   พฤศจิกายน  ๒๕๕๘

แจ้งกำหนดการแข่งขันกีฬาสี คปสอ.โพธิ์ไทร ประจำปี 2558 ในวัน พฤหัสบดี  8 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 ณ สนามกีฬาโรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยแบ่งสีเป็น 2 สี คือสีแดง และสีชมพู โดย ประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขันมีดังนี้

  1. วอลเล่ย์บอลชาย/หญิง
  2. แชร์บอลหญิง
  3. ฟุตซอลชาย
  4. บาสเกตบอลชาย/หญิง
  5. กีฬามหาสนุก
Sport58-รายชื่อแบ่งสีกีฬา-2558_จทน.สสอ.โพธิ์ไทร (29 downloads)