โครงการซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2560

Please try entering https://graph.facebook.com/1442515569126510/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

Please try entering https://graph.facebook.com/1442980449080022/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

บรรยากาศ โครงการซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2560 วันที่ 20 – 21 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดยอาจารย์ ฐิชภัค กองสิน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ วิทยากรให้ความรู้ การซ้อมแผนอัคคีภัยในครั้งนี้

ภาพบรรยากาศ รุ่นที่1
Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.

ภาพบรรยากาศ รุ่นที่2
Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.