โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเพื่อมวลชนอำเภอโพธิ์ไทร

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558  ศึกษาธิการ VS สาธารณสุข  ณ สนามเทศบาลโพธิ์ไทร เวลา 17.00 น.  ให้นักกีฬาทุกท่านเตรียมพร้อม

PSH-Football58_SC