โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับมอบรถวีลแชร์จากสถานีวิทยุจส.100 จำนวน 35 คันในโครงการ “โครงการบริจาครถวีลแชร์กับ สถานีวิทยุจส.100”

Please try entering https://graph.facebook.com/1278051992239536/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 นายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทรและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร รับมอบรถวีลแชร์จากสถานีวิทยุจส.100 จำนวน 35 คันในโครงการ “โครงการบริจาครถวีลแชร์กับ สถานีวิทยุจส.100” เพื่อนำส่งต่อให้ผู้ป่วยคนพิการและผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณสถานีวิทยุจส.100 และท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมโครงการบริจาครถวีลแชร์กับ สถานีวิทยุจส.100 ในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.