โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับมอบรถวีลแชร์จากสถานีวิทยุจส.100 จำนวน 35 คันในโครงการ “โครงการบริจาครถวีลแชร์กับ สถานีวิทยุจส.100”

OAuthException: (#4) Application request limit reached

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 นายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทรและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร รับมอบรถวีลแชร์จากสถานีวิทยุจส.100 จำนวน 35 คันในโครงการ “โครงการบริจาครถวีลแชร์กับ สถานีวิทยุจส.100” เพื่อนำส่งต่อให้ผู้ป่วยคนพิการและผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณสถานีวิทยุจส.100 และท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมโครงการบริจาครถวีลแชร์กับ สถานีวิทยุจส.100 ในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058