โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ พระครูวิสิฐ เกจิยานุการ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนางชี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ในนามคุณยายสงวนศรี สมวงศ์ชัย ได้มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย เตียงจำนวน 1 หลัง เครื่องดูดเสมหะจำนวน 1 เครื่อง และอุปกรณ์ให้ออกซิเจนจำนวน 1 ชุด ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

วันที่ 24 มิถุนายน2563 พระครูวิสิฐ เกจิยานุการ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนางชี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ในนามคุณยายสงวนศรี สมวงศ์ชัย ได้มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย เตียงจำนวน 1 หลัง เครื่องดูดเสมหะจำนวน 1 เครื่อง และอุปกรณ์ให้ออกซิเจนจำนวน 1 ชุด ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ผู้บริหาร คณะเจ้าหน้าที่ และประชาชนอำเภอโพธิ์ไทร ขออนุโมนาบุญในครั้งนี้

ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058