โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดการประชุมนิเทศติดตามการดำเนินงาน Wafarine Clinic วันที่ 29 พ.ค 2558

OAuthException: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.

เมื่อวันที่ 29 พ.ค 2558 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดการประชุมนิเทศติดตามการดำเนินงาน Wafarine Clinic โดยคณะนิเทศงานWafarine Clinic จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร