โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดกิจกรรม 5ส บริเวณตึกผู้ป่วยนอก

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมาโรงพยาบาลโพธิ์ไทรได้จัดกิจกรรม 5ส บริเวณตึกผู้ป่วยนอก ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี

About Man Friday

Application Developer, Photographer and WordPress aficionado. Particularly interested in relational database design, In usability, UX and accessibility on software development. I just wear glasses, Lives in Ubonratchathani, Thailand.