โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดอบรมโครงการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2558

Please try entering https://graph.facebook.com/990234034354668/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

Please try entering https://graph.facebook.com/990240861020652/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดอบรมโครงการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

รุ่นที่1 วันที่ 5 ตุลาคม 2558

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.

รุ่นที่2 วันที่ 6 ตุลาคม 2558

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.

 

 

About Man Friday

Application Developer, Photographer and WordPress aficionado. Particularly interested in relational database design, In usability, UX and accessibility on software development. I just wear glasses, Lives in Ubonratchathani, Thailand.