โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดการอบรมการพัฒนาคุณภาพงานป้องกันการติดเชื้อ ในหน่วยบริการเครือข่ายโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

Please try entering https://graph.facebook.com/979536305424441/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

Please try entering https://graph.facebook.com/980982915279780/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดการอบรม “การพัฒนาคุณภาพงานป้องกันการติดเชื้อ ในหน่วยบริการเครือข่ายโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ปี 2558” ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

รุ่นที่ 1 (10 สิงหาคม 2558) และ กล้อง 2 (ขอบคุณภาพถ่ายจากคุณจันทร์เพ็ญ ศุภโกศล)

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.

ภาพรุ่นที่ 2 (11 สิงหาคม 2558)

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.