โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทำกิจกรรมแนะนำผู้ป่วยและญาติร่วมฝึกสมาธิโดยการกำหนดลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ช่วงระหว่างรอรับบริการ

OAuthException: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทำกิจกรรมแนะนำผู้ป่วยและญาติร่วมฝึกสมาธิโดยการกำหนดลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ช่วงระหว่างรอรับบริการ โดยการใช้เพลง ดั่งดอกไม้บาน ของแม่ชีศันสนีย์ แห่งเสถียรธรรมะสถาน โดยวิธีการฝึกมีดังนี้

ขั้นเตรียมร่างกาย

 • ให้ทุกคนลุกขึ้นยืน ห่างกันพอประมาณ
 • ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายเข้าจังหวะของเนื้อเพลงดอกไม้บาน

ขั้นการเคลื่อนไหวร่างกาย (เพลงดอกไม้บาน)

 • ลมหายใจเข้า – ให้เอามือ 2 ข้าง ทำท่าโอบอากาศเข้ามาที่ตัวเรา โดยให้มีอ 2 ข้างประสานกัน
  ไว้ที่หน้าอก พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าอย่างช้า ๆ X
 • ลมหายใจออก – ผายมือ 2 ข้างออกให้กว้างที่สุด พร้อมกับค่อย ๆ ผ่อนลมหายใจออก \ I /
 • ดั่งดอกไม้บาน – วาดแขนและมือทั้งสองข้าง ยกขึ้นเหนือศีรษะ ให้ฝ่ามือทั้งสองข้างประกบชิดกันเป็นรูปดอกไม้บาน \/
 • ภูผาใหญ่กว้าง – ค่อย ๆ ยืนด้วยปลายเท้า (ยกส้นเท้า) พร้อมเปลี่ยนท่าของมือทั้งสองข้างให้ฝ่ามือประกบกันเหมือนท่าไหว้ พร้อมกับค่อย ๆ ผ่อนลมหายใจออกช้า ๆ /\
 • ดั่งสายน้ำ – ยืนตรงในท่าปกติ และลดแขนและมือลงมาอยู่ระดับเอว จากนั้นกางนิ้วมือออกทั้งสองข้างแกว่งไปมา (เหมือนคลื่นน้ำ) พร้อมทั้ง สูดลมหายใจเข้าช้า ๆ S
 • ฉ่ำเย็น – ทำท่าเดียวกับ “ดั่งสายน้ำ” แต่สลับข้าง พร้อมค่อยๆ ผ่อนลมหายใจออกช้า ๆ S
 • ดั่งนภากาศ – วาดแขนและมือขึ้นเหนือศีรษะ มือไขว้กันเป็นรูปโค้งเหมือนท้องฟ้า พร้อมทั้งสูดลมหายใจเข้าช้า ๆ X
 • อันบางเบา – ค่อย ๆ เหยียดแขน และแบมือออกทั้ง 2 ข้าง และปล่อยลงข้างลำตัว ช้า ๆพร้อมกับผ่อนลมหายใจออกอย่างช้า ๆ

ภาพกิจกรรมบริเวณตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลโพธิ์ไทร