โรงพยาบาลโพธิ์ไทรพร้อมบุคลากรเข้าร่วมพิธีถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมมหาราช “วันพ่อแห่งชาติ”

Please try entering https://graph.facebook.com/1017173548327383/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรพร้อมบุคลากรเข้าร่วมพิธีถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมมหาราช “วันพ่อแห่งชาติ” ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทรร่วมกับข้าราชการ ประชาชนในอำเภอโพธิ์ไทร และในช่วงเย็นร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมจุดเทียนชัยถวายพระพร ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี-สดุดีมหาราชา เพื่อถวายและแสดงถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.