โรงพยาบาลโพธิ์ไทรพร้อมบุคลากรเข้าร่วมพิธีถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมมหาราช “วันพ่อแห่งชาติ”

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรพร้อมบุคลากรเข้าร่วมพิธีถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมมหาราช “วันพ่อแห่งชาติ” ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทรร่วมกับข้าราชการ ประชาชนในอำเภอโพธิ์ไทร และในช่วงเย็นร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมจุดเทียนชัยถวายพระพร ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี-สดุดีมหาราชา เพื่อถวายและแสดงถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว