โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพจากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี

OAuthException: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.

เมื่อวันที 7 มิถุนายน 2561 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพจากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตามเกณฑ์ การจัดการระบบคุณภาพด้านความปลอดภัยด้านอาคาร สภาพแวดล้อม เครื่องมือแพทย์ และงานสุขศึกษาในสถานบริการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคในระบบบริการสุขภาพ เอื้อให้เกิดความปลอดภัย สวัดิภาพของผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ ผู้มาเยือนชุมชนและสิ่งแวดล้อม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Download “เล่ม-1-มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ-ปี-60.pdf” NEW_เล่ม-1-มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ-ปี-60-วันที่-6-ธ_ค1.pdf – Downloaded 33 times – 237 KB