โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพจากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที 7 มิถุนายน 2561 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพจากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตามเกณฑ์ การจัดการระบบคุณภาพด้านความปลอดภัยด้านอาคาร สภาพแวดล้อม เครื่องมือแพทย์ และงานสุขศึกษาในสถานบริการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคในระบบบริการสุขภาพ เอื้อให้เกิดความปลอดภัย สวัดิภาพของผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ ผู้มาเยือนชุมชนและสิ่งแวดล้อม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Download “เล่ม-1-มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ-ปี-60.pdf” NEW_เล่ม-1-มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ-ปี-60-วันที่-6-ธ_ค1.pdf – Downloaded 24 times – 237 KB