โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับมอบของบริจาคจาก “คณะร่วมสนับสนุนอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ป่วย”

Please try entering https://graph.facebook.com/981016355276436/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับมอบของบริจาคจาก “คณะร่วมสนับสนุนอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ป่วย” โดยสิ่งของที่รับบริจาคประกอบด้วย พัดลมติดผนัง เครื่องทำน้ำเย็น ตู้เย็นและเงิน

ทั้งนี้ โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจึงขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างยิ่งและหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอีกในโอกาสต่อไป

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.