โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับมอบของบริจาคจาก “คณะร่วมสนับสนุนอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ป่วย”

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับมอบของบริจาคจาก “คณะร่วมสนับสนุนอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ป่วย” โดยสิ่งของที่รับบริจาคประกอบด้วย พัดลมติดผนัง เครื่องทำน้ำเย็น ตู้เย็นและเงิน

ทั้งนี้ โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจึงขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างยิ่งและหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอีกในโอกาสต่อไป